4-“Work and Careers”

Module 6, Unit 4

“Work and Careers”

Base Sentences – (769-810)

796 I’m a federal employee. I work for the Department of Labor.

796 ฉันเป็นพนักงานของรัฐบาลกลาง ผมทำงานที่กรมแรงงาน

797 What kind of work do you do? Are you a salesman?

797 ประเภทใดที่คุณทำงานทำอย่างไร คุณเป็นพนักงานขาย?

798 As soon as I complete my training, I’m going to be a bank teller.

798 ทันทีที่ฉันเข้าฝึกอบรมของฉันฉันจะเป็นพนักงานธนาคาร

799 John has built up his own business. He owns a hotel.

799 จอห์นได้สร้างขึ้นธุรกิจของตนเอง เขาเป็นเจ้าของโรงแรม

800 What do you want to be when you grow up? Have you decided yet?

800 สิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณโตขึ้น? คุณตัดสินใจหรือยัง

801 I like painting, but I wouldn’t want it to be my life’s work.

801 ผมชอบวาดภาพ แต่ผมไม่ได้ต้องการให้ชีวิตการทำงานของฉัน

802 Have you ever thought about a career in the medical profession?

802 คุณเคยมีความคิดเกี่ยวกับการทำงานในวิชาชีพทางการแพทย์หรือไม่

803 My uncle was a pilot with the airlines. He just retired.

803 ลุงของผมเป็นนักบินกับสายการบิน เขาเพียง แต่ออก

804 My brother’s in the army. He was just promoted to the rank of major.

804 พี่ชายของฉันอยู่ในกองทัพ เขาได้รับการส่งเสริมเพียงในการจัดอันดับของรายใหญ่

805 I have a good-paying job with excellent hours.

805 ผมมีงานที่ดี – ชำระเงินด้วยเวลาที่ยอดเยี่ยม

806 My sister worked as a secretary before she got married.

806 น้องสาวของฉันทำงานเป็นเลขานุการก่อนที่เธอจะแต่งงาน

807 George’s father is an attorney. He has his own practice.

807 จอร์จพ่อเป็นทนายความ เขามีหลักปฏิบัติของเขาเอง

808 He always takes pride in his work. He’s very efficient.

808 เขามักมีความภูมิใจในการทำงานของเขา เขามีประสิทธิภาพมาก

809 Mr. Smith is a politician. He’s running for election as governor.

809 นายสมิ ธ เป็นนักการเมือง เขาทำงานอยู่สำหรับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ

810 After a successful career in business, he was appointed ambassador.

810 หลังจากอาชีพที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจได้รับการแต่งตั้งทูต

Verb Study

1. work => worked, working, works

(A) I work for the Department of Labor. (B) I’ve worked here for more than fifteen years. (C) My sister works for the airlines. She’s a secretary. (D) I’m working late tonight. (A) ผมทำงานที่กรมแรงงาน (B) ผมเคยทำงานที่นี่มานานกว่าสิบห้าปี (C) น้องสาวของฉันทำงานให้กับสายการบิน เธอเป็นเลขานุการ (D) ผมทำงานในคืนนี้ช่วงปลายปี

2. complete => completed, completing, completes

(A) When I complete my training, I’m going to be a bank teller. (B) Betty Cole completed her work late last night. (C) If he completes his training, he’s going to be a doctor. (D) I’m completing my training this month. (A) เมื่อฉันเสร็จสิ้นการฝึกอบรมของฉันฉันจะเป็นพนักงานธนาคาร (B) เบ็ตตี้โคลเสร็จการทำงานของเธอในช่วงดึกที่ผ่านมา (C) ถ้าเขาเสร็จสิ้นการฝึกอบรมของเขาเขาจะเป็นหมอ (D) ผมเสร็จสิ้นการฝึกของฉันในเดือนนี้

3. build up => [built up, has built up], building up, builds up

(A) John has built up his own business. He owns a hotel. (B) He has a successful business. He built it up himself. (C) You have to work hard to build up your own business. (D) He was successful in building up his own business. (A) จอห์นได้สร้างขึ้นธุรกิจของตัวเอง เขาเป็นเจ้าของโรงแรม (B) เขามีธุรกิจประสบความสำเร็จ เขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเอง (C) คุณต้องทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างธุรกิจของคุณเอง (D) เขาประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจของตัวเอง

4. retire => retired, retiring, retires

(A) My uncle was a pilot with the airlines. He just retired last month. (B) Are you going to retire this year? (C) When he retires, he’s going to Florida. (D) My father retired last year after working for 35 years. (A) ลุงของผมเป็นนักบินกับสายการบิน เขาเพิ่งออกเดือนที่ผ่านมา คุณ (B) ไปที่จะเกษียณอายุในปีนี้ (C) เมื่อเขาเกษียณเขาจะไปอยู่ที่ฟลอริดา (D) พ่อของฉันออกปีที่ผ่านมาหลังจากที่ทำงาน 35 ปี

5. be promoted => is are promoted, was/were promoted

(A) My brother was just promoted to the rank of lieutenant. (B) When he’s promoted again, he’ll be a captain. (C) John is being promoted to the rank of major this month. (D) Mr. Jones has been promoted. He’s now the office manager. (A) พี่ชายของฉันได้รับการเลื่อนเพียงแค่ยศร้อยโท (B) เมื่อเขาได้รับการเลื่อนอีกครั้งเขาจะเป็นกัปตัน (C) จอห์นจะถูกเลื่อนยศของเดือนนี้ที่สำคัญ (D) นายโจนส์ได้รับการส่งเสริม ตอนนี้เขาเป็นผู้จัดการสำนักงาน

6. run (for) => [ran for, had run for], running for, runs for

(A) Mr. Smith is a politician. He’s running for election as governor. (B) You ran for election as governor in 1958, didn’t you? (C) If he runs for election, he’ll be elected governor. (D) If you had run for election, I’m sure you would have won. (A) มิสเตอร์สมิ ธ เป็นนักการเมือง เขาทำงานสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ (B) คุณวิ่งสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐในปี 1958, คุณไม่? (C) ถ้าเขาวิ่งสำหรับการเลือกตั้งเขาจะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด (D) ถ้าคุณวิ่งสำหรับการเลือกตั้ง, ฉันแน่ใจว่าคุณจะได้รับรางวัล

7. be appointed => is/are appointed, was/were appointed

(A) After a successful career in business, he was appointed ambassador. (B) When were you appointed president of the university? (C) If you were to be appointed ambassador, what country would you like to go to? (D) George is being appointed the new ambassador to this country. (A) หลังจากที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเขาได้รับแต่งตั้งทูต (B) คุณได้รับแต่งตั้งเมื่อประธานของมหาวิทยาลัย? (C) หากคุณกำลังจะได้รับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตสิ่งที่ประเทศที่คุณต้องการที่จะไป? (D) จอร์จได้รับการแต่งตั้งทูตใหม่เพื่อประเทศนี้

Word/Phrase Substitution Drills

1a I’m a federal employee. I work for the Department of Labor .

1b I’m a federal employee. I work for the Department of Commerce .

1c I’m a federal employee. I work for the Department of Agriculture .

1d I’m a federal employee. I work for the Department of State .

1e I’m a federal employee. I work for the Department of Justice .

2a What kind of work do you do? Are you a salesman?

2b What kind of work do you do? Are you a truck driver?

2c What kind of work do you do? Are you a bus driver?

2d What kind of work do you do? Are you a department store clerk?

2e What kind of work do you do? Are you a government worker?

3a As soon as I complete my training, I’m going to be a bank teller.

3b As soon as I complete my training, I’m going to be a missile expert.

3c As soon as I complete my training, I’m going to be a pilot.

3d As soon as I complete my training, I’m going to be a hotel manager.

3e As soon as I complete my training, I’m going to be a bookkeeper.

4a John has built up his own business. He owns a hotel.

4b John has built up his own business. He has a taxicab company.

4c John has built up his own business. He manages a shoe factory.

4d John has built up his own business. He is a florist.

4e John has built up his own business. He has a barbershop.

4f John has built up his own business. He runs a restaurant.

5a What do you want to be when you grow up ? Have you decided yet?

5b What do you want to be after you’re on your own? Have you decided yet?

5c What do you want to be when you finish your training? Have you decided yet?

5d What do you want to be after you finish school? Have you decided yet?

6a I like painting, but I wouldn’t want it to be my life’s work.

6b I like working in an office, but I wouldn’t want it to be my life’s work.

6c I like writing, but I wouldn’t want it to be my life’s work.

6d I like music, but I wouldn’t want it to be my life’s work.

6e I like teaching swimming, but I wouldn’t want it to be my life’s work.

7a Have you ever thought about a career in the medical profession?

7b Have you ever thought about a career in the legal profession?

7c Have you ever thought about a career in electronics?

7d Have you ever thought about a career in medicine?

7e Have you ever thought about a career in the air force?

7f Have you ever thought about a career in the army?

7g Have you ever thought about a career in the navy?

8a My uncle was a pilot with the airlines . He just retired .

8b My uncle was a policeman with the police department. He just retired .

8c My uncle was a fireman with the fire department. He just retired .

8d My uncle was a singer with the opera company. He just retired .

8e My uncle was a conductor with the railroad. He just retired .

9a My brother’s in the army. He was just promoted to the rank of major.

9b My brother’s in the army. He was just promoted to the rank of colonel.

9c My brother’s in the army. He was just promoted to the rank of general.

9d My brother’s in the army. He was just promoted to the rank of lieutenant.

9e My brother’s in the army. He was just promoted to the rank of captain.

10a I have a good-paying job with excellent hours .

10b I have a good-paying job with good working conditions.

10c I have a good-paying job with a vacation every year.

10d I have a good-paying job with annual increases in salary.

10e I have a good-paying job with many fringe benefits.

11a My sister worked as a secretary before she got married.

11b My sister worked as an office clerk before she got married.

11c My sister worked as an airline hostess before she got married.

11d My sister worked as a nurse before she got married.

11e My sister worked as a technician before she got married.

11f My sister worked as a salesgirl in a dress shop before she got married.

12a George’s father is an attorney. He has his own practice.

12b George’s father is a dentist. He has his own practice.

12c George’s father is a medical doctor. He has his own practice.

12d George’s father is a criminal lawyer. He has his own practice.

12e George’s father is an engineer. He has his own practice.

13a He always takes pride in his work. He’s very efficient.

13b He always takes pride in his work. He’s very industrious.

13c He always takes pride in his work. He’s very meticulous.

13d He always takes pride in his work. He’s very accurate.

13e He always takes pride in his work. He’s very devoted.

13f He always takes pride in his work. He’s very dedicated.

14a Mr. Smith is a politician. He’s running for election as governor.

14b Mr. Smith is a politician. He’s running for election as mayor.

14c Mr. Smith is a politician. He’s running for election as representative.

14d Mr. Smith is a politician. He’s running for election as senator.

14e Mr. Smith is a politician. He’s running for election as president.

15a After a successful career in business, he was appointed ambassador.

15b After a successful career in politics, he was appointed ambassador.

15c After a successful career in the army, he was appointed ambassador.

15d After a successful career in the foreign service, he was appointed ambassador.

Reading Practice

Sometimes we say that someone we know is “a square peg in a round hole”. This simply means that the person we are talking about is not suited for the job he is doing. He may be a bookkeeper who really wants to be an actor or a mechanic who likes cooking. บางครั้งเราบอกว่าคนที่เรารู้ก็คือ “เป๊กตารางในรูกลม” นี้หมายความว่าคนที่เรากำลังพูดถึงไม่เหมาะสำหรับงานที่เขาทำ เขาอาจจะเป็นผู้ทำบัญชีที่ต้องการจริงๆที่จะเป็นนักแสดงหรือช่างที่ชอบการปรุงอาหาร

Unfortunately, many people in the world are “square pegs”; they are not doing the kind of work they should be doing, for one reason or another. As a result they probably are not doing a very good job and certainly they are not happy. แต่น่าเสียดายที่คนจำนวนมากในโลกที่มี “หมุดสแควร์” พวกเขาไม่ได้ทำชนิดของงานที่พวกเขาควรจะทำสำหรับหนึ่งหรือเหตุผลอื่น เป็นผลให้พวกเขาอาจไม่ได้ทำงานที่ดีมากและแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่มีความสุข

Choosing the right career is very important. Most of us spend a great part of our lives at our jobs. For that reason we should try to find out what our talents are and how we can use them. We can do this through aptitude tests, interviews with specialists, and study of books in our field of interest. การเลือกอาชีพที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก ส่วนมากของเราใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราที่งานของเรา สำหรับเหตุผลที่เราควรพยายามที่จะหาสิ่งที่ความสามารถของเราและวิธีที่เราสามารถใช้พวกเขา เราสามารถทำเช่นนี้ผ่านการทดสอบความถนัดในการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญและการศึกษาของหนังสือในสาขาของเราที่น่าสนใจ

There are many careers open to each of us. Perhaps we like science. Then we might prepare ourselves to be chemists, physicists, or biologists. มีหลายอาชีพที่เปิดให้เราแต่ละคนเป็น บางทีเราชอบวิทยาศาสตร์ แล้วเราอาจจะเตรียมความพร้อมให้ตัวเองเพื่อเป็นนักเคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยาหรือ

Maybe our interests take us into the business world and such work as accounting, personnel management or public relations. บางทีความสนใจของเราพาเราเข้าสู่โลกธุรกิจและการทำงานเช่นบัญชี, การจัดการบุคลากรหรือการประชาสัมพันธ์

Many persons find their place in government service. Teaching, newspaper work, medicine, engineering—these and many other fields offer fascinating careers to persons with talent and training. หลายคนหาสถานที่ของพวกเขาในการให้บริการของภาครัฐ การเรียนการสอนการทำงานหนังสือพิมพ์การแพทย์วิศวกรรมเหล่านี้และสาขาอื่น ๆ ที่น่าสนใจอาชีพให้แก่บุคคลที่มีความสามารถและการฝึกอบรม

Questions

1. Why is it important to find the right career?

2. Name three ways that we can find the right career.

3. What are some of the careers found in the scientific world?

4. What do we mean by “square peg in a round hole”?

5. Do you know anyone who is not happy in his work? Is he a “square peg in a round hole”?

Word List

accurate [] My father is an engineer. His computations are very accurate.

air force [] The US Air Force has investigated UFOs for many years.

airline [] Which airline do you prefer to use? I like to use China Airlines.

ambassador [] The German ambassador to the United States resides in Washington, D.C.

army [] My father was in the army during World War Two.

attorney [] His attorney advised him to file these forms with the municipal government.

bank teller [] She works as a bank teller at the local bank here in town.

bookkeeper [] His small company cannot afford to hire a bookkeeper at this time.

career [] Have you considered a career with The Telephone Company?

company [] The company that I work for does not provide health insurance.

conductor [] The train conductor punched our tickets.

criminal [] His criminal record prevented him from becoming a police officer.

dedicated [] My employees are dedicated to their jobs.

devoted [] She is a devoted mother but she still has to work in order to provide for her children.

driver [] Would you consider becoming a bus driver as a career?

efficient [] In order for a worker to be efficient, there must be a system.

expert [] Always strive to become an expert in your chosen career.

factory [] All of the factories in this town have closed down.

federal [] A career with the federal government is very secure.

fireman [] A fireman’s job can be extremely dangerous at times.

florist [] A florist is a professional that either owns or works for a flower shop.

fringe-benefits [] There are many fringe-benefits in this company.

general [] General Eisenhower was a five-star general during World War Two.

good-paying [] Do you know which careers are good-paying?

increase [] His employer failed to increase his salary this year.

industrious [] Industrious workers should be rewarded with higher pay.

legal [] The legal profession has been expanding in recent years.

lieutenant [] It took him a long time to reach the rank of lieutenant.

major [] Because he was a medical doctor, he was promoted to the rank of major.

meticulous [] Lawyers must be very meticulous when performing their services.

missile [] His father designed missiles for the military.

navy [] Many young men and women join the navy but few pursue a career with the navy.

painting [] I’ve decided to become a painting contractor.

pilot [] He is a pilot for Lufthansa Airlines.

politician [] Most people never consider a career as a politician.

politics [] My mother always wanted to get into politics as a career.

practice [] Her father is a medical doctor with his own private practice.

rank [] He tried to move up the ranks in his company.

representative [] He decided to follow a career as an electronics sales representative.

salesgirl [] The salesgirl in the flower shop was very helpful.

secretary [] Many years ago secretaries were trained to take dictation in shorthand.

service [] In the United States the military services are: The Army, The Navy, The Marine Corps., The Air Force, and The Coast Guard. They are called “The Services” because you serve your country.

shop [] My brother advised me to open up a coffee shop.

taxicab [] Being a taxicab driver puts you in a potentially dangerous situation.

technician [] I have a friend who works as an electronics technician.

worker [] He’s a member of the Industrial Workers of the World.

U.S. Government Offices

Department of Agriculture

Department of Commerce

Department of Justice

Department of Labor

Department of State

Verb Forms

appoint

build up

manage

promote

retire

Expressions

run a business

run for election

take pride (in)

Advertisements